Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 7, pp 48–50 | Cite as

Omgaan met de oudercommissie

'Zet de samenwerking jaarlijks op de agenda'

  • Rianne van der Molen
Artikel

Soms lijkt een oudercommissie een noodzakelijk kwaad. Helemaal wanneer ouders zich gaan bemoeien met zaken die hen niet aangaan. Hoe los je dat op? En - nog belangrijker - hoe zorg je voor een goede samenwerking met jouw oudercommissie? Die vragen stonden centraal bij de bdKO-Parenticom workshop 'Stel je focus scherp met de oudercommissie'.

ze willen zelfs inzage in onze contracten, merkt een van de directeur-bestuurders wat korzelig op tijdens de voorstelronde. Haar oudercommissie is wel heel kritisch en dat kost nogal wat tijd. Een ander meldt dat in een van haar oudercommissies ooit een hygiënelaborant zat die ongevraagd monsters afnam in elk hoekje en verklaarde dat het kinderdagverblijf te vies zou zijn. Weer een ander laat weten dat sommige leden van haar oudercommissie proberen hun eigen ideeën over voeding en pedagogiek erdoor te drukken. Bij sommige aanwezige directeuren en regiomanagers loopt de samenwerking met de oudercommissie in hun kinderopvangorganisatie dus niet...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations