Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 7, pp 18–20 | Cite as

Mediabeleid

Over (digitale) media en jonge kinderen.

  • Inge van Rijn
Artikel
  • 6 Downloads

Ben je up-to-date met het mediabeleid van jouw organisatie? Nooit! De ontwikkelingen gaan zo snel dat ons beleid altijd achter de feiten aanloopt. Nu pedagogen in de kinderopvang zich positiever uitlaten over het gebruik van digitale media, komen er zorgelijke signalen van de kinderen zelf. Hoe zorg je ervoor dat binnen jouw organisatie het gebruik van media voor en door jonge kinderen goed geregeld is?

Wat is 'goed' gebruik van media? Media zijn middelen om informatie over te dragen: een tijdschrift, een krant, een kinderboek. Bij digitale media gaat het om informatie die via computer, internet, tablet, smartphone en dergelijke wordt uitgewisseld. Op zich zijn media niet goed of slecht. Ze zijn er gewoon; in het leven van ieder kind en iedere organisatie. Via je site, je nieuwsbrief en de groepsapp communiceer je met ouders. Pedagogisch medewerkers worden via 'blended learning' bijgeschoold. Jouw organisatie moet voldoen aan de AVG (privacywetgeving), en ga zo maar door. Maar wat...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations