Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 7, pp 26–27 | Cite as

IKC de Bosmark

IKC voor 0 tot 16 jaar

  • Astrid van de WeijenbergEmail author
Artikel
  • 7 Downloads

Een kwart van de leerlingen heeft moeite met de overstap naar de middelbare school. De Bosmark, een IKC waarin kinderopvang en basisschool één team vormen, wil daarom een volgende stap zetten. Samenwerking met de buren, een school voor voortgezet onderwijs, om te komen tot een IKC voor 0 tot 16 jaar.

IKC De Bosmark is een samenwerking tussen Stichting Accent en Kinderopvang Zonnekinderen. Sinds 2012 zitten twee gefuseerde basisscholen en de kinderopvang samen in een nieuw gebouw in Dinxperlo. Dat gaat heel goed, zegt directeur Jan van der Horst. 'We werken in één team, met één pedagogische visie en onder één leidinggevende. Vanaf de start van de samenwerking hebben we integraal gedacht. Er is namelijk meer wat ons bindt dan wat ons scheidt. We werken allemaal vanuit het uitgangspunt van een ononderbroken ontwikkeling en van blije kinderen. Onderwijs en opvang leren veel van elkaar. Er is een enorme synergie.'

Soepeler

Pal naast De Bosmark zit een vestiging van het Christelijk College...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations