Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 7, pp 38–39 | Cite as

Covermodel

  • Vroom MarikeEmail author
Covermodel
  • 1 Downloads

Vijf vrije vragen aan: Hedwig Beutick

Hedwig Beutick (54) weet wat er leeft op de werkvloer. Ze is manager kinderopvang van Wonderland Kinderopvang, een organisatie met 28 locaties en 270 medewerkers in West- en Midden-Nederland. Ze begon ooit als groepshulp en klom stap voor stap op naar haar huidige functie.

1. Waarin onderscheidt de organisatiecultuur van Wonderland zich?

'Wij geven medewerkers vrijheid en geloven in decentrale verantwoordelijkheid. Onze locatiemanagers zijn echt ondernemer van hun locatie. We stellen heldere kaders, maar hoe je daarbinnen werkt is aan jou. Elke locatie heeft dan ook een eigen profilering. Pinkeltjesland in Noordwijk bijvoorbeeld focust op duurzaamheid en buitenleven, terwijl PetitPetit in Breukelen kleinschalig en huiselijk is. Die vrijheid en uitdaging bieden we medewerkers op alle niveaus. Bij het inrichten van een nieuwe groepsruimte geef ik het team criteria waarbinnen ze aan de slag kunnen. Zo ontstaan verfrissende ideeën.'

2. De website...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations