Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 7, pp 10–13 | Cite as

Kim Putters, directeur SCP:

'Maak een fundamentele keuze'

  • Marike Vroom
Artikel

Dit najaar publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport 'Kijk op kinderopvang' waarin ouders bevraagd worden over hun gebruik van en mening over kinderopvang. Tijdens een middag eind augustus werd dit rapport op het SCP besproken met een aantal stakeholders van binnen en buiten de sector en gaf SCP-directeur Kim Putters zijn reflectie op het rapport en de middag. Marike Vroom vroeg Kim Putters nog eens naar zijn visie op het rapport, de kinderopvang en op de reactie van staatssecretaris Van Ark.

Het rapport heeft geen onverwachte of schokkende uitkomsten opgeleverd. Grote lijn: ouders vinden kinderopvang nog steeds te duur. Er blijkt een duidelijk verschil tussen gebruikers en niet-gebruikers. Deze laatsten denken ook negatiever over de toegankelijkheid en veiligheid. De meerwaarde van dit rapport lijkt mij dat deze veronderstellingen die we hierover al hadden, worden bevestigd en geduid. En dat er suggesties worden gedaan om dit te veranderen. Bent u dat met me...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations