Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 11, pp 27–27 | Cite as

Kinder yoga

  • Marjolein Smit
Kinder yoga

Samenvatting

Marjolein Smit is auteur van het boek Yoga voor peuters en kleuters. In deze rubriek deelt ze een aantal leuke oefeningen en spelletjes die je zelf met de kinderen kunt doen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Marjolein Smit
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations