Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 11, pp 35–35 | Cite as

Kinderboeken

  • Iris Kamp
Kinderboeken

Samenvatting

De schitterende aquarellen en de poëtische en dubbelzinnige tekst maken van dit prentenboek een kunstwerkje. Hoofdpersoon is een man die lang geleden aangespoeld is op het strand en daar leeft ‘van de wind en van wat de golven hem gaven’. Maar op een dag wordt de rust verstoord door een fles met daarin een landkaart en de tekst: zoek de schat. Eerst probeert de man de boodschap te negeren, maar uiteindelijk verlaat hij zijn strand met een zelf gebouwd schip. Na een dag varen komt hij aan bij een eiland. Op het eiland woont een vrouw die vraagt of hij blijft. ‘Ik blijf tot ik de schat heb gevonden’. Maar als hij eindelijk een kist opgraaft, besluit hij deze niet te openen maar opnieuw te begraven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Iris Kamp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations