Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 11, pp 36–37 | Cite as

Pleidooi van PPINK en LKCA

‘Vaste plek voor cultuur in de kinder-opvang’

  • Carla Overduin
PPINK
  • 2 Downloads

Samenvatting

Kunst en cultuur helpen kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Daarom pleit beroepsvereniging PPINK voor structurele aandacht voor cultuur in het pedagogische programma. ‘Dat kan zonder al te veel kosten’, aldus PPINK.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Carla Overduin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations