Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 11, pp 14–15 | Cite as

Griefel mee! Stress verminderen bij jonge kinderen

  • Femke van den Berg
Van 2 tot 6 jaar

Samenvatting

Kinderen die veel stress ervaren, kunnen daarvan negatieve gevolgen ondervinden. In hun jeugd, maar ook als ze eenmaal volwassen zijn. Het is dus goed om stress tijdig te herkennen en te verminderen. Hoe? Door te griefelen!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Femke van den Berg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations