Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 4, pp 28–29 | Cite as

VVE: een goede basis jij doet de rest

  • Marianne Velsink
Van 0 tot 4 jaar
  • 4 Downloads

Samenvatting

VVE moet een middel zijn om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, geen doel. Toch slaan we op VVE-groepen soms door met lijstjes, dagprogramma’s, groepsplannen en beoordelingsformulieren. Dat is zonde, vindt Marije Magito van Stichting Jonge Kind Centrum. ‘Je moet VVE zien als basis van waaruit je kunt werken.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Marianne Velsink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations