Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 4, pp 35–35 | Cite as

10 Tips voor het voeren van een lastig gesprek met ouders

  • Susan Schaeffer
-
  • 5 Downloads

Samenvatting

Als pm’er moet je weleens een lastig gesprek voeren met ouders. Als je slecht nieuws moet brengen bijvoorbeeld of een gevoelig onderwerp wilt aansnijden. Misschien maak je je zorgen om een kind. Of wensen van ouders kunnen niet worden gehonoreerd. Tien tips voor het voeren van zo’n gesprek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Susan Schaeffer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations