Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 1–2, pp 32–33 | Cite as

Thema: Brrrr het is koud!

  • Carla Overduin
Kids Actief

Samenvatting

Niet alleen volwassenen vinden het weer belangrijk. Ook kinderen voelen het verschil tussen een lekker warm zonnetje, stevige wind en winterse vorst. Een leuk winters VVE-thema is dan ook: Brrrr het is koud! Januari en februari zijn dé maanden om het te hebben over koud weer.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Carla Overduin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations