Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 1–2, pp 20–20 | Cite as

13 Tips

  • Marianne Velsink
Tips
  • 3 Downloads

Samenvatting

Acht op de tien kinderen zitten niet veilig in de auto. Hiervoor waarschuwt de Taskforce Kinderveiligheid. Meestal gaat het mis bij het vastgespen van kinderen in autostoeltjes. Vanwege het stintverbod worden meer kinderen vervoerd met de auto of de taxi. Lees daarom deze tips van VeiligheidNL.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Marianne Velsink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations