Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 12, pp 37–37 | Cite as

Kinder boeken

  • Iris Kamp
Kinder boeken
  • 6 Downloads

Samenvatting

Dit kartonnen boekje is een lust voor het oog. De lachende dieren stralen je tegemoet en geven dit telboekje een extra dimensie. Elke dubbele pagina bestaat uit een getal en een kenmerk van een dier dat past bij het getal.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Iris Kamp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations