Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 12, pp 28–28 | Cite as

Kinder yoga

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kinder yoga

Samenvatting

De decembermaand heeft voor kinderen veel hoogtepunten. Kinderyoga is een goed middel om de vele prikkels te compenseren. Bijvoorbeeld door net te doen als de beren: een winterslaap houden!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations