Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 12, pp 3–3 | Cite as

2018

  • Marike Vroom
Redactioneel
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het was me het jaartje wel. Nu loop je in de kinderopvang sowieso weinig kans om in te dutten, maar dit jaar was wel erg pittig.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Marike Vroom
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations