Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 12, pp 16–18 | Cite as

Een goede pm’er speelt als een kind

  • Marianne Velsink
Van 0 tot 2 jaar
  • 19 Downloads

Samenvatting

‘Opbrengstgericht werken’: het staat mijlenver af van de belevingswereld van een peuter. Toch is dit in sommige peutergroepen wel de realiteit. Margot Wouterse-Schmitz wil met haar Speelpleziermethodiek terug naar de basis: leren door te spelen. Met in de hoofdrol de spelende pedagogisch medewerker zelf. Al ervaart die in de praktijk nogal eens plankenkoorts.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Marianne Velsink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations