Kinderopvang

, Volume 28, Issue 4, pp 7–7 | Cite as

3 Vragen aan…

  • Bohn Stafleu van Loghum
3 Vragen aan…
  • 12 Downloads

Samenvatting

Werkzoekende pedagogisch medewerkers hebben de banen, zeker in de Randstad, voor het uitkiezen. Het resultaat is dat organisaties soms maanden moeten werven voor ze de juiste kandidaat hebben gevonden.

Daisy Kuipers

Werkzoekende pedagogisch medewerkers hebben de banen, zeker in de Randstad, voor het uitkiezen. Het resultaat is dat organisaties soms maanden moeten werven voor ze de juiste kandidaat hebben gevonden. Daisy Kuipers van Het Aktie Atelier vindt dat het werven in de kinderopvang beter aan kan sluiten op de behoeften en belevingswereld van een pm’er.

Wat valt je op aan de huidige manier van werven?

‘Terwijl de kinderopvang professionaliseert en investeert in kwaliteit, gebeurt het werven nog steeds op dezelfde manier als tien, vijftien jaar geleden. Misschien wordt een vacaturetekst nu ook gedeeld op Facebook of LinkedIn, maar daar blijft het vaak bij. Nog steeds wordt in vergelijkbare bewoordingen gevraagd naar de perfecte pm’er en moeten pm’ers nog ouderwets in de pen (of het toetsenbord) klimmen om een sollicitatiebrief te schrijven. Eenmaal op gesprek worden ze ontvangen door de directeur of manager en worden er vragen afgevuurd. Dit is misschien een eenzijdig beeld, maar vaak gaat het nog steeds zo.’

Wat is er veranderd?

‘De traditionele werving sluit niet aan bij de belevingswereld van pedagogisch medewerkers. Zeker in de online wereld en de ‘vluchtigheid’ in contacten. Zo’n formeel gesprek waarin een kandidaat moet praten over sterke en zwakke vaardigheden, staat ver weg van de werkvloer. Ik word wel enthousiast over de keus om een kandidaat naast het gesprek ook in actie te zien op de groep. Dat zou ik altijd doen. Dan zie je iemand in de werkomgeving. Dat geeft meer informatie dan alleen een gesprek.’

Wat is jouw advies?

‘Vacatures moeten persoonlijker, het solliciteren moet laagdrempeliger en zeker het eerste contact mag informeler. Het ‘strenge’ ondervragen van een kandidaat is niet meer van deze tijd. Zie het eerste gesprek vooral als kennismaking in plaats van een sollicitatie. Kijk of er een klik is en geef de ander vooral de gelegenheid om zelf te kijken: past deze organisatie bij mij? Dan kun je in een eventueel vervolg wel meer de diepte opzoeken.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations