Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 3, pp 36–38 | Cite as

De positieve invloed van muziek op het kinderbrein: Hallo muziek

  • Astrid Van Leeuwen
Van 4 tot 12 jaar
  • 201 Downloads

Samenvatting

Muziek maken en naar muziek luisteren draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. ‘En het is nog leuk ook!’, zegt een gedreven Joost Korver van kinderopvangorganisatie SKDH. Samen met Erik van Deuren van Hallo Muziek ontwierp hij een ambitieus muziekprogramma voor kinderen, met zelfs een speciaal ontwikkeld aanbod voor baby’s. En dat is nieuw voor Nederland.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Astrid Van Leeuwen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations