Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 3, pp 34–34 | Cite as

Maart roert zijn staart

  • Carla Overduin
Kids actief 8+
  • 59 Downloads

Samenvatting

Maart roert zijn staart. Best een gekke uitdrukking! We bedoelen ermee dat het weer alle kanten op kan. Uitdrukkingen zijn leuk, want je kunt ze letterlijk en figuurlijk nemen. Zoek grappige uitdrukkingen en laat de achtplussers hiermee creatief aan de slag gaan. Elke uitdrukking wordt omgezet in een kunstwerkje.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Carla Overduin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations