Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 3, pp 32–33 | Cite as

Thema: hoi, het regent!

  • Carla Overduin
Kids actief

Samenvatting

Kinderen horen volwassenen vaak mopperen als het regent. Je wordt vies, nat en koud en je rent zo snel je kunt naar binnen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Carla Overduin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations