Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 3, pp 31–31 | Cite as

Mijn locatie

  • Carla Overduin
Mijn locatie

Samenvatting

In Mijn Locatie vertellen managers waar ze trots op zijn. Rebecca Baas (48) is sinds twee jaar beleidsmedewerker bij KOK kinderopvang, met zes locaties voor opvang voor nultot vierjarigen (in verticale groepen), acht bso’s en twaalf peuterspeelzalen in Katwijk en omgeving. Ze heeft een bedrijfskundige achtergrond, begon in de uitzendwereld, maar viel voor de ‘leuke, sociale en vriendelijke’ kinderopvangbranche.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Carla Overduin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations