Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 3, pp 23–23 | Cite as

Privacy - ook een kinderrecht!

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column
  • 63 Downloads

Samenvatting

JACQUELINE BUTTI COMBINEERT PEDAGOGIEK MET MEDIA. ZE WERKT AL 30 JAAR ALS PM-ER BIJ KOREIN, STUDEERDE AF ALS ORTHOPEDAGOGE EN IS PROGRAMMAMAKER RADIO IN EINDHOVEN.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations