Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 3, pp 20–22 | Cite as

Vrij spel: een ondergeschoven kindje?

  • Marianne Velsink
Article
  • 187 Downloads

Samenvatting

Professionele opvoeders timmeren hun dagen te veel dicht met gerichte activiteiten.

De leraren en pm’ers zijn zo druk met zaken als ‘stimuleren van executieve functies’ dat ze de kracht van vrij spel vergeten. Maar juist bij vrij spel leren kinderen vaardigheden die ze zo hard nodig hebben in de huidige maatschappij. Wilna van den Heuvel van Hogeschool Utrecht vraagt daarom aandacht voor het belang van vrij spel. Een interview.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Marianne Velsink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations