Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 1–2, pp 36–38 | Cite as

Liefde tonen is ongemakkelijk geworden

  • Marianne Velsink
Van 0 tot 12 jaar
  • 31 Downloads

Samenvatting

Misbruikincidenten hebben de kinderopvang onder een vergrootglas gelegd en pedagogisch medewerkers in verlegenheid gebracht. Als het gaat om het tonen van genegenheid aan een kind, gaat het nu vooral over wat niet mag. Dat maakt het onderwerp liefde, genegenheid en aanraken alleen maar ingewikkelder. Terwijl het ook zo belangrijk is! Tijd voor een omslag. Wat mag er wél? En hoe moet je het thema professioneel benaderen in plaats van alleen maar gevoelsmatig?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Marianne Velsink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations