Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 1–2, pp 34–34 | Cite as

10 tips over het personenregister

  • Marianne Velsink
Tips
  • 54 Downloads

Samenvatting

Vanaf 1 maart gaat het personenregister in de kinderopvang in. Dat betekent dat niet alleen pm’ers en gastouders zich moeten laten screenen en registreren. Dit gaat nu ook gelden voor iedereen die structureel op de opvanglocatie aanwezig is. Wie valt er onder deze groep?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Marianne Velsink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations