Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 1–2, pp 28–31 | Cite as

'Ons vak vraagt om kwaliteit'

  • Margriet Van Aalten
PPINK
  • 34 Downloads

samenvatting

Gaat het over de wet IKK en de noodzaak tot permanente educatie, dan gaat het vaak over pedagogisch professionals. Hoe belangrijk het is dat ze bijblijven. Nascholing volgen. Of een taaltraining doen. En de professionals zelf? Die willen net zo goed hun kennis op peil houden. Maar permanente educatie vraagt óók wat van de opleidingsinstituten. En van de werkgevers. Dat is precies waar PPINK zich de komende tijd sterk voor maakt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Margriet Van Aalten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations