Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 1–2, pp 7–7 | Cite as

3 vragen over…

  • Bohn Stafleu van Loghum
3 vragen over…
  • 52 Downloads

Samenvatting

Vanaf 1 maart gaat het personenregister van start in de kinderopvang.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations