Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 1–2, pp 3–3 | Cite as

Wegkijken is geen optie

  • Marike Vroom
Redactioneel
  • 82 Downloads

Samenvatting

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang heeft het onderwerp weer luid en duidelijk op de agenda gezet: het tegengaan van seksueel misbruik in de kinderopvang.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Marike Vroom
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations