Advertisement

Kinderopvang

, Volume 27, Issue 12, pp 18–22 | Cite as

De lessen van Marianne de Valck

  • Marianne Velsink
Dossier spelen & speelgoed
  • 31 Downloads

Samenvatting

Speelgoeddeskundige Marianne de Valck stopt na ruim twintig jaar met het geven van speel(goed)advies. In die twintig jaar zette ze het belang van spelen en speelgoedkeuze in de kinderopvang op de kaart. Je kent haar misschien van congressen, van haar publicaties of van een speelgoedscan op je eigen locatie. Nu maken we met haar de balans op. Welke van haar adviezen verdienen een blijvend podium?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Marianne Velsink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations