Advertisement

Kinderopvang

, Volume 27, Issue 10, pp 7–7 | Cite as

De PO-Raad, sectororganisatie voor het onderwijs

  • Bohn Stafleu van Loghum
3 vragen over
  • 54 Downloads

Samenvatting

Steeds vaker lijkt het of scholen de kinderopvang zelf willen regelen. Dit schooljaar start bijvoorbeeld de Van Ostadeschool in Den Haag met peuteronderwijs. De schooldirecteur ziet dit als begin. ‘Hoe jonger we ze hier kunnen verwelkomen, hoe beter.’ Willen meer scholen de kinderopvang buitenspel zetten? De PO-Raad ondervroeg schoolbesturen begin dit jaar over dit onderwerp.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations