Advertisement

Kinderopvang

, Volume 27, Issue 6, pp 3–3 | Cite as

Op je handen zitten

  • Marike Vroom
Article
  • 82 Downloads

Samenvatting

Peuter Victor staat te huilen. Collegapeuter Jelle wil weten wat er aan de hand is, maar staat er een beetje hulpeloos naast.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Marike Vroom
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations