Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 12, pp 30–33 | Cite as

Cliënten met COPD

Hoe houd je rekening met hen?

  • Jeroen Wapenaar
Artikel
  • 1 Downloads

Het aantal mensen met COPD stijgt. Grote kans dat je als professional in zorg en welzijn met iemand met deze longziekte te maken krijgt. Hoe houd je rekening met hun wensen en ziektebeeld? 'Er is veel mogelijk, maar blijf je wel afvragen of de activiteiten die je wilt aanbieden niet te veel van een cliënt vergen.'

Mensen die minder bekend zijn met COPD herkennen iemand met een longziekte meestal vooral aan het hoesten. Maar het betekent zoveel meer dan dat. Mensen met COPD (Chronic Obstructive Lung Disease) kunnen bijvoorbeeld moeilijker ademen en hebben minder energie. Bij COPD zijn de longen beschadigd. Normale dingen als traplopen, boodschappen doen en zich aankleden kunnen voor mensen met COPD heel lastig zijn. COPD is niet te genezen.

Als je in de dagbesteding werkt, is het aannemelijk dat je een of meerdere cliënten met COPD kent of in de toekomst gaat ontmoeten. Er zijn namelijk op dit moment in Nederland bijna 600.000 mensen met COPD, en dat aantal stijgt. Meestal is roken de...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations