Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 12, pp 14–16 | Cite as

Uit de rubriek Reminiscentie

Themagesprek winter

  • Marjolein WolfEmail author
Pasklaar
  • 10 Downloads

Op zoek naar leuke, passende activiteiten voor je cliënten? De activiteitenkaarten van Pasklaar kunnen je hierbij helpen en inspireren. Pasklaar biedt online keuze uit meer dan 700 creatieve, recreatieve of educatieve activiteitenkaarten. De activiteiten zijn onderverdeeld in tien rubrieken. De kaarten zijn geschreven door activiteiten- begeleiders en zijn zeer praktisch, overzichtelijk en eenvoudig toe te passen in de praktijk. Vakblad Dagbesteding publiceert elke maand een andere kaart.

De winter is een prima onderwerp voor een gesprek over vroeger. Het zal bij menigeen herinneringen oproepen aan extreme kou, lange schaatstochten en sneeuwballengevechten. Aan avonden waarop je met zijn allen rond de kachel zat en snert at. Tijd voor winterse gezelligheid.

Doelgroep

De doelgroep kan bestaan uit (licht dementerende) ouderen of licht verstandelijk gehandicapten. De deelnemers moeten een redelijk goed concentratievermogen hebben.

Wat is het doel?

  • Gevoel van eigenwaarde vergroten door het...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations