Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 12, pp 4–7 | Cite as

Nieuws

Nieuws
  • 14 Downloads

Technologie voor mensen met dementie

Om het welzijn van mensen met dementie te vergroten, zou in de toekomst vaker gebruikgemaakt kunnen worden van 'warme technologie'. Dat stelt Rens Brankaert, industrieel ontwerper aan de TU Eindhoven.

In de zorg vinden veranderingen plaats waarbij de cliënt een meer centrale rol speelt. De ontwikkeling van warme technologie zou daaraan kunnen bijdragen, meent Rens Brankaert. Door mensen met dementie taken af te nemen zodra zij in het verpleeghuis gaan wonen, verliezen ze de controle over hun leven. Juist door dagelijkse dingen terug te laten komen, behouden zij hun identiteit en dagritme. Warme technologie kan daarbij helpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een speciaal kompas zodat iemand de weg naar huis kan vinden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Personalised recommendations