Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 12, pp 12–13 | Cite as

'Ik denk dat ouderen in dit land gezegend zijn'

  • Marjolein WolfEmail author
Tien vragen aan…
  • 13 Downloads

Christian Sandoval Taco groeide op in Lima, de hoofdstad van Peru. Daar koos hij voor de ouderenzorg. Toen de liefde hem in 2012 naar Nederland bracht zette hij zijn carrière in de zorg voort. 'Ik vind dat hier goede zorgvoorzieningen zijn.'

Hoe ben je in de ouderenzorg geïnteresseerd geraakt?

'Mijn moeder werkte in een ziekenhuis in Lima. Uit nieuwsgierigheid ging ik als kind vaak met haar mee. Al op jonge leeftijd trok ik me het lot van de patiënten aan. Het waren vaak ouderen uit de arme buitenwijken van Lima, die geen familie hadden. Deze mensen waren vaak zo eenzaam en verdrietig. Ik realiseerde me dat we allemaal op een dag oud zijn en voelde dat ik iets voor deze kwetsbare groep wilde betekenen.'

Had je toen al een idee wat je wilde doen?

'Ik wist dat ik mensen zou willen helpen om gezond en actief ouder te worden. Ik realiseerde me dat gevoelens van eenzaamheid, nutteloosheid en je niet gewaardeerd voelen, niet bijdragen aan prettig oud worden. De levenservaring van ouderen...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations