Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 6–7, pp 30–33 | Cite as

Eten en drinken bij dementie

Je kunt meer doen dan je denkt

  • Jeroen WapenaarEmail author
Artikel
  • 21 Downloads

Goede voeding is van levensbelang, zeker voor kwetsbare mensen. Eten en drinken zijn niet alleen belangrijk voor de gezondheid, maar hebben ook een sociale kant. Er zijn allerlei manieren om op dit gebied iets voor mensen met dementie te betekenen. Jeroen Wapenaar, medeauteur van het boek 'Eten en drinken bij dementie', zet do's en dont's op een rijtje.

Dementie is veel meer dan geheugenverlies. Mensen met dementie vergeten mogelijk te eten of te drinken, of producten die over de datum zijn weg te gooien, maar er gebeurt veel meer bij dementie. Eten en drinken lijkt soms routine, maar het vraagt behoorlijk wat van de hersenen. Lopen naar de supermarkt, groente en fruit vinden, afrekenen, aardappels schillen, bestek kunnen hanteren, dat zijn al vijf onmisbare vaardigheden. En omdat hun hersenen steeds meer beschadigd raken, kunnen mensen met dementie met dergelijke vaardigheden steeds meer moeite krijgen, dan wordt eten en drinken dus ook lastiger. Plannen en organiseren, bij eten en...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations