Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 6–7, pp 14–16 | Cite as

Uit de rubriek Muziek

Annie M.G. Schmidt-middag

  • Marjolein WolfEmail author
Pasklaar
  • 23 Downloads

Op zoek naar leuke, passende activiteiten voor je cliënten? De activiteitenkaarten van Pasklaar kunnen je hierbij helpen en inspireren. Pasklaar biedt online keuze uit meer dan 700 creatieve, recreatieve of educatieve activiteitenkaarten. De activiteiten zijn onderverdeeld in tien rubrieken. De kaarten zijn geschreven door collega-activiteitenbegeleiders en zijn daardoor zeer praktisch, overzichtelijk en eenvoudig toe te passen in de praktijk. Vakblad Dagbesteding publiceert elke maand een andere kaart.

Deze middag is geschikt voor iedereen die van de versjes, liedjes en verhalen van Annie M.G. Schmidt houdt. Voor mensen die alleen passief willen deelnemen door te luisteren naar de versjes, verhalen en liedjes, maar ook voor deelnemers die actief meedoen, door bijvoorbeeld mee te zingen, samen herinneringen op te halen of aan de quiz mee te doen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations