Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 6–7, pp 24–28 | Cite as

Taal schept de werkelijkheid

'We kiezen voor dagbeleving, niet voor dagbesteding'

  • Femke van den BergEmail author
Artikel
  • 59 Downloads

Mensen met dementie zo veel mogelijk geluksmomenten bezorgen. Daar draait het om op Ouderenlandgoed Grootenhout 'We willen deelnemers fijne ervaringen laten opdoen, ze mooie uurtjes laten beleven. Daarom spreken we van dagbeleving en niet van dagbesteding.'

Het is een warme dinsdagmorgen. Hoewel het nog vroeg is, rond half twaalf, brandt de zon al ongenadig fel. Op het terras achter het gebouw van Dagbeleving Grootenhout zit een groep ouderen met dementie onder parasols aan de koffie. 'Wie heeft er zin om straks mee te gaan wandelen?', vraagt activiteitencoach Gusta. 'Ik!', roept Mientje. Ze pakt haar vest en begint het alvast aan te trekken. 'Dat hoeft niet, hoor', zegt Gusta. 'Veel te warm.' Dan, na een blik op de blote armen van Mientje: 'Zal ik je even insmeren met zonnebrandcrème?' 'Nee hoor, ik verbrand niet zo snel', antwoordt Mientje, terwijl ze naar haar rollator schuifelt. Ze kijkt vragend naar Gusta. 'Ja, we gaan zo', beaamt deze. Samen met haar collega Rita helpt ze de...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations