Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 7, pp 58–62 | Cite as

snel en pragmatisch innoveren

vreemd vermogen

  • Bert BukmanEmail author
Artikel
  • 22 Downloads
Innoveren doe je samen met het bedrijfsleven en in internationaal verband. Amsterdamse onderzoekers kregen in een jaar tijd een innovatielab voor de toepassing van AI in medische beeldvorming van de grond.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations