Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 7, pp 42–43 | Cite as

Creatieve oplossingen bij stijgende bouwkosten

  • Samira AhliEmail author
Aan den lijve
  • 17 Downloads

De vergrijzing noopt tot bouwen voor wonen met zorg. Laurent de Vries, bestuurder bij ouderenzorgorganisatie Viattence, legt uit waarom het zo belangrijk is. En hoe het financieel te regelen valt.

Het aantal mensen dat wacht op een plek in een verpleeghuis is de afgelopen jaren fors toegenomen. In een brief aan de Tweede Kamer schreef minister Hugo de Jonge (VWS) dat de grootste opdracht van de vergrijzing nog voor ons ligt. Tot deze opdracht behoort ook het bouwen voor wonen met zorg. Bouwen is in deze tijd echter een dure onderneming. Zorgorganisaties moeten steeds creatiever worden om betaalbare oplossingen te vinden.

Vijf projecten Viattence, ouderenzorgorganisatie gespecialiseerd in de zorg voor mensen met dementie, is er de afgelopen jaren in geslaagd om een vijftal nieuwbouwprojecten op poten te zetten en is momenteel bezig met een zesde. Bestuurder Laurent de Vries vertelt waarom bouwen voor woonzorg ondanks het prijskaartje noodzakelijk is: 'Mensen leven gemiddeld twaalf jaar...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations