Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 7, pp 50–55 | Cite as

hoofdlijnenakkoord in de praktijk

Gesteggel over geld en geschuif met patiënten

  • Sytse WilmanEmail author
  • Bart Kiers
Artikel
  • 28 Downloads
Toen het tussen VGZ en Ikazia Ziekenhuis afgesproken omzetplafond in zicht kwam, greep de verzekeraar in. Hoe verder als halverwege het jaar het budget overschreden dreigt te worden?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations