Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 7, pp 64–65 | Cite as

Agenda

  • Suzanne BremmersEmail author
De agenda van
  • 12 Downloads
Marlies Telgenkamp weet zeker dat de toekomst van het Groene Hart Ziekenhuis ligt in de samenwerking met andere zorgorganisaties. Voor die intensieve samenwerking moet wel de basis op het gebied van informatietechnologie in orde zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations