Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 7, pp 18–23 | Cite as

Jammer van de ophef

Betere patiëntenzorg en meer werkplezier door functiedifferentiatie
  • Edith TulpEmail author
Aan den lijve
  • 56 Downloads
Het ETZ in Tilburg voert al sinds 2014 functiedifferentiatie door. Een kwestie van 'visie, lef en een lange adem'. Er is geen wet nodig, wel goede communicatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations