Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 1, pp 52–55 | Cite as

personalized health

De zorg heeft Een Nieuwe droom

  • Jan KloezeEmail author
Artikel

De juiste diagnose en juiste behandeling op het juiste moment voor de individuele patiënt: de toekomst van de gezondheidszorg.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen houdt regelmatig publieke bijeenkomsten om de stand van de wetenschap voor het voetlicht te brengen. Eind november was het onderwerp personalized health. De sprekers hielden een gehoor van zo'n 200 belangstellenden voor dat we aan de vooravond staan van gezondheidszorg op maat van ieder uniek persoon met zijn eigen DNA-profiel, motorische eigenaardigheden en celstructuur. Dat één druppel bloed volstaat om ziekte en behandeling vast te stellen, is binnenkort geen science fiction meer. Het is al min of meer mogelijk te voorspellen welke afwijkingen iemands lichaam te wachten staan, bijvoorbeeld door genomen te analyseren. Daarna kunnen maatregelen volgen om de aangekondigde ziekte te bezweren nog voordat die zich heeft gemanifesteerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations