Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 1, pp 56–59 | Cite as

Hogere werkdruk, toch aandacht

  • Suzanne BremmersEmail author
Innovatie

Met de methode Presentie leren medewerkers hoe ze met meer aandacht voor cliënten kunnen zorgen. Bij de implementatie van Presentie is erkenning van de werkdruk essentieel.

Het is overal een dilemma. Door het personeelstekort en toenemende drukte door complexere zorgvragen ervaren zorgverleners steeds meer werkdruk. Bovendien wordt de maatschappij ingewikkelder. Werknemers komen op het werk aan vanuit het drukke verkeer of gezinsleven. En dat terwijl bewoners in de langdurige zorg juist gebaat zijn bij een rustige benadering. Vooral mensen met dementie zijn heel gevoelig voor de sfeer en dynamiek in een groep.

AxionContinu werkt sinds drie jaar met coaches die teams en leidinggevenden ondersteunen. Een van die coaches volgde een training bij de stichting Presentie. Presentie is ontwikkeld door Andries Baart, eerder werkzaam als hoogleraar Presentie en Zorg aan de Universiteit van Tilburg. 'Toen we daarover hoorden, dachten we dat dit wel eens de sleutel zou kunnen zijn voor ons...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations