Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 1, pp 20–23 | Cite as

Begeleiding van mensen met een lvb

Hulp bij het leven leiden

  • Krista KroonEmail author
Artikel

Meer oog en steun voor mensen met een lichte verstandelijke beperking voorkomt veel ellende en maatschappelijke kosten. Zowel de gemeente Rotterdam als zorgaanbieder Middin maken er werk van.

Op alle nare cijfers - criminaliteit, schulden, dakloosheid, ggz-problematiek - scoren mensen met een lichte verstandelijke beperking hoog. Dat zegt bestuursvoorzitter Gertrude van den Brink van Middin, aanbieder van gehandicaptenzorg in de Rotterdamse en Haagse regio. Haar organisatie deed mee aan een proef in 2016-2017 om Rotterdamse gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking (lvb) beter te begeleiden, tijdens en na hun straf. Het idee kwam van de gemeente, die Middin en Humanitas DMH vroeg haar gedetineerde inwoners te screenen op een lvb. Maar liefst 30 tot 40 procent van de gevangenispopulatie bleek licht verstandelijk beperkt, terwijl dat buiten de gevangenismuren hooguit 15 procent is (zie kader).

Tijdens de proef kregen zij een 'integrale levensloopbegeleider', die hen al in de...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations