Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 1, pp 64–65 | Cite as

Agenda

  • Jolanda BuwaldaEmail author
De agenda van

Jolanda Buwalda is de afgelopen tijd veel bezig geweest met de toekomst. Zo tekende ze een meerjarencontract met VGZ, waarin expliciet wordt gevraagd om innovatieve en doelmatige ideeën.

Dat betekent verandering voor de cure-tak van Omring.

Zaterdag 10 november

'Als voorzitter van het regionaal arbeidsplatform in de kop van Noord-Holland heb ik vandaag onder de titel De kop werkt een convenant getekend waarmee we de krachten op het gebied van personeel en arbeid bundelen. Zo worden we niet afgeleid door verschillende potjes.'

Dinsdag 13 november

'Vandaag ben ik uitgenodigd door het burgerinitiatief "Zorg zoals de Westfries het wil" om een presentatie te geven over wat Omring allemaal kan betekenen op het gebied van langer thuis wonen. Publieke optredens doe ik nooit in mijn eentje. Ik neem altijd een wijkverpleegkundige mee, dit keer Sharon Verlaat. Ik wil daarmee laten zien dat ik het als bestuurder zonder de zorgverleners niet kan. Ook loop ik regelmatig mee met onze...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations