Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 1, pp 46–49 | Cite as

Jim van Os

  • Bart KiersEmail author
Artikel

Hoogleraar psychiatrie Jim van Os wil in Nieuwegein huisartsen en ggz-aanbieders in de wijk stuurinformatie geven waarmee ze op populatieniveau zorgbehoefte en -consumptie kunnen afstemmen.

Het echte kwaliteitsprobleem in de ggz is of de mensen die het meest zorgbehoeftig zijn, die zorg ook krijgen', zegt Jim van Os, hoogleraar psychiatrie aan het UMC Utrecht. 'De ggz heeft budget voor 6 procent van de bevolking, terwijl ggz-klachten een prevalentie hebben van 20 procent. Wie bepaalt nu wie zorg krijgt en in welke intensiteit? In het huidige zorgstelsel doet niemand dat. Iedereen mag een ggz-winkeltje openen. Die winkeltjes gaan zich strategisch richten op de "behandelbaren". Dat zijn vaak witte, hoogopgeleide mensen met een baan, een groot netwerk en een goed inkomen. Zij brengen in het huidige model het meeste op, omdat ze beter worden. Niet door de behandeling, maar door hun geprivilegieerde status.'

In de huidige ggz is dus sprake van overbehandeling van relatief milde klachten en...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations