Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 20, Issue 6, pp 4–5 | Cite as

Kort

  • Simon BroersmaEmail author
kort_redactioneel
  • 5 Downloads

St. Antonius neemt nieuwe operatie-arm Philips in gebruik

De Philips FlexArm, een röntgenapparaat voor minimaal invasieve ingrepen, is ontwikkeld op basis van technieken uit de gaming-industrie. Het St. Antonius Ziekenhuis neemt het als eerste in gebruik.

De FlexArm wordt gebruik bij behandelingen aan de bloedvaten en als er puncties en biopsieën genomen moeten worden. De arm is eenvoudig te besturen met een soort game controller en beweegt soepel rondom de patiënt. Het besturingsmechanisme is geïnspireerd door de gaming-industrie. Dit met als doel het gebruikersgemak te vergroten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations